2020 m. liepos 8 d. 12:10 val. adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija, vyks projektų atrankos komiteto posėdis PAK-6.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Tarprubežių bendruomenės centro vietos projekto ,,Viešosios infrastruktūros gerinimas Tarprubežiuose“ KALV-LEADER-6B-JS-5-1-2019 pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „ Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ pritarimo;
  2. Dėl Aistiškių kaimo bendruomenės vietos projekto ,,Poilsio erdvė visiems“ KALV-LEADER-6B-I-6-2-2020 pagal VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „ Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ pritarimo;
  3. Kiti klausimai.