Kalvarijos vietos veiklos grupė organizuoja informacinius renginius pagal šias Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos kvietimo Nr. 7 priemones: „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“  ir „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“.

Liepos 16 d. 16:00 val. Sangrūdos bibliotekoje, Bažnyčios g. 2, II aukštas

18:00 val. Kalvarijos viešojoje bibliotekoje, Laisvės g. 2, renginių salėje

Liepos 17 d. 10:00 val. Aistiškių bendruomenės namuose, Liepų g. 38

11:30 val. Liubavo seniūnijos salėje, Šešupės g. 31.

Kviečiame dalyvauti.