2020 m. rugpjūčio 5 d. įvyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybos darbo reglamento pakeitimo;
  2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ pakeitimo.

Plačiau