2020 m. rugsėjo 14 d. 17.00 val. rašytinės procedūros būdu el. pašto adresu [email protected] įvyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, tvirtinimo;
  2. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, tvirtinimo;
  3. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės ,,Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, tvirtinimo;
  4. Dėl finansavimo sąlygų aprašo VPS priemonės „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-6, tvirtinimo;
  5. Dėl kvietimo teikti vietos projektus Nr. 8 paskelbimo.

Plačiau