Kalvarijos vietos veiklos grupė organizuoja nuotolinį informacinį renginį pagal šias Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos kvietimo Nr. 8 priemones: „„Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, “Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, “Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, “Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę “nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Nuotolinis informacinis renginys vyks 2020 m. spalio 13 d. 17.30 val. Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu [email protected]. Prieš renginį jums bus atsiųsta prisijungimo informacija.