2020 m. gruodžio 30 d. 18.00  val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma Zoom vyks Kalvarijos VVG tarybos nuotolinis posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo atleidimo iš pareigų.
  2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo priėmimo į pareigas.
  3. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo organizavimo.