Kalvarijos vietos veiklos grupė sėkmingai tęsia Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimą. Šiai dienai pasirašyta vietos projektų sutarčių už 313 226 Eur. Dar 271 328 Eur suma patvirtinta NMA projektų atrankos komitete, projektų vykdymo sutartis planuojame pasirašyti dar šiais metais.

Šiuo metu jau baigti įgyvendinti 10 vietos projektų. Įgyvendinami 5, o pasirašius sutartis bus pradėti vykdyti dar 7 vietos projektai. 3 projektų paraiškos yra vertinamos.

Kalvarijos VVG strategijoje didelis dėmesys skiriamas darbo vietų kūrimui. Įgyvendinus vietos projektus pagal šias priemones: „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-1, „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 ir „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7, planuojama sukurti iš viso 14 darbo vietų. Jau pasibaigusių vietos projektų metu sukurtos 2 darbo vietos, šiuo metu vykdomuose projektuose bus sukurtos 4 darbo vietos. Vietos projektuose, kurių vykdymo sutartis numatoma pasirašyti dar šiais metais, planuojama sukurti 7 darbo vietas.