2020 m. gruodžio 30 d. 18.00  val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma Zoom įvyko Kalvarijos VVG tarybos nuotolinis posėdis.Dalyvavo 7 tarybos nariai (pilietinės visuomenės – 4 atstovai, verslo – 1 atstovas, valdžios – 2 atstovai)

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo atleidimo iš pareigų.
  2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės administravimo vadovo priėmimo į pareigas.
  3. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo organizavimo.

Plačiau