2021 m. vasario 1 d. 11.00 val. rašytinės procedūros būdu vys Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos VVG metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.