2021 m. vasario 1 d. 11.00 rašytinės procedūros būdu įvyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

Plačiau