2021 m. vasario 1 d. 11.00 rašytinės procedūros būdu įvyko Kalvarijos VVG tarybos posėdis. Dalyvavo 6 tarybos nariai (pilietinės visuomenės – 3 atstovai, verslo – 1 atstovas, valdžios – 2 atstovai).

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kalvarijos VVG metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos už 2020 m. tvirtinimo.

 

Plačiau