2021 m. balandžio 29 d. 18.00  val., naudojantis vaizdo konferencijų ir pokalbių platforma Zoom vyks Kalvarijos VVG visuotinis narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos VVG 2020 m. ataskaitos tvirtinimo.
  2. Dėl Kalvarijos VVG 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
  3. Dėl Kalvarijos VVG 2021 m. veiklos programos tvirtinimo.
  4. Dėl Kalvarijos VVG naujų narių priėmimo.
  5. Dėl Kalvarijos VVG tarybos narių keitimo.