Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su partneriais – Marijampolės VVG, Vilkaviškio krašto VVG, Šakių krašto VVG ir Sūduvos VVG pradėjo įgyvendinti projektą „Amatų skatinimas ir lėtojo turizmo plėtra Marijampolės regione“ (Nr. 44TT-KM-20-3-09761-PR001). Projekto tikslas – skatinti vietos plėtrą Marijampolės regiono kaimo vietovėse amatų plėtros ir lėtojo turizmo plėtros kontekste. Planuojamų išlaidų suma – 101.100,00 Eur, iš kurių iki 81.638,25 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, iki 14.406,75 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Įgyvendinant projektą bus vykdomos šios veiklos: lėtojo turizmo mokymai, amatininkų rinkodaros mokymai, amatų mokymai, prekės ženklų sukūrimas, lėtojo turizmo leidinio leidyba, lėtojo turizmo portalo sukūrimas, o taip pat dalyvavimas viename nacionaliniame (planuojama Kaziuko mugė Vilniuje), viename regioniniame (planuojama „Sūduvos kraitė“ Marijampolėje) ir penkiuose rajonų ir savivaldybių (planuojama miestų dienos) renginiuose.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022-03-31.
Šiuo metu vyksta pirmosios veiklos – lėtojo turizmo mokymų paslaugų pirkimas. Tikimasi, kad veikla prasidės birželio mėnesį.