2021 m. rugsėjo 9 d. 12.10 val., adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ pakeitimo.