2021 m. gruodžio 17 d. 14.00  val. rašytinės procedūros būdu vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto atleidimo iš pareigų.