Nuo 2022 m. sausio 4 d. 15.00 val. iki 2022 m. sausio 7 d. 15.00 val. rašytinės procedūros būdu vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo Nr. 9 dokumentų tvirtinimo VPS priemonėms „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ (LEADER-19.2-SAVA-6) ir „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-5).