Nuo 2022 m. sausio 25 d. 11.00 val. iki sausio 27 d. 15.00 val. rašytinės procedūros būdu vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

 

 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės metinės vietos plėtros strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ įgyvendinimo ataskaitos už 2021 m. tvirtinimo.

2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės viešųjų ryšių specialisto priėmimo į pareigas.

3. Dėl kvietimo Nr. 10 dokumentų tvirtinimo VPS priemonei „Novatoriško verslo  kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.