Sėkmingai įgyvendintos projekto „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas“ (projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0404) veiklos!

Dalyviai išbandė barmeno-padavėjo, virėjo-kulinaro, floristo, meninių dirbinių gamintojo profesijas. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle.

Projekto tikslas – praplėsti  ekonomiškai neaktyvių asmenų galimybes įsidarbinti. 

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.1 „Naujų profesinių ir kitų įgūdžių suteikimas, įtraukimas į neformalų mokymą, konsultavimo, motyvavimo, profesinio orientavimo bei kitos pagalbos suteikimas, siekiant padidinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų galimybes įsidarbinti“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtas finansavimas sudaro 17 528,27 Eur. Pareiškėjas prisidėjo prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 699,70 Eur – savanorių savanoriška veikla.

Projekte dalyvavo 43 tikslinės grupės dalyviai.

Projekto veiklų įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. spalio 29 d. – 2021 m. gruodžio 23 d.