Vasario 2-12 d. Akmenynų, Kalvarijos, Liubavo ir Sangrūdos seniūnijose, įvyko informaciniai renginiai apie paraiškų teikimą pagal kvietimo Nr. 9 priemones „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir  „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ bei kvietimo Nr. 10 priemonę: „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“.

Renginiuose buvo aptarta galimi projektų vykdytojai, reikalavimai jiems bei partneriams, atrankos kriterijai, skiriamos VPS paramos lėšų sumos, paraiškų rinkimo terminai pagal atskiras priemones.