Sėkmingai įgyvendintos projekto „Praktiniai mokymai kitaip“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0405) veiklos!

Dalyviai išbandė fotografo, ir kaimo turizmo organizatoriaus profesijas. Taip pat turėjo galimybę susipažinti su specialybėmis konkrečiame versle.

Projekto tikslas – praplėsti  ekonomiškai neaktyvių asmenų galimybes įsidarbinti.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Kalvarijos miesto gyventojų užimtumo didinimas, gerinant jų įsidarbinimo ir verslo kūrimo galimybes“ 2.1 uždavinio „Didinti Kalvarijos miesto neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą“ veiksmą 2.1.2 „Miesto ir kaimo bei regioninis bendradarbiavimas teikiant naujų profesinių įgūdžių įgijimo ir tarpininkavimo įsidarbinant bei konsultavimo paslaugas didinant neaktyvių darbingų gyventojų galimybes integruotis į darbo rinką“.

Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos socialinio fondo, skirtas finansavimas sudaro 17 391,85 Eur. Pareiškėjas prisidėjo prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 1 670,14 Eur – savanorių savanoriška veikla.

Projekte dalyvavo 40 tikslinės grupės dalyvių.

Projekto veiklų įgyvendinamo laikotarpis – 2020 m. lapkričio 3 d.- 2022 m. vasario 1 d.