Kalvarijos vietos veiklos grupė primena, kad iki 2022 m. gegužės 1 d. vietos projektus įgyvendinę paramos gavėjai privalo pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius 2021 metus.

Ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę finansuojamus vietos projektus pagal Kalvarijos veiklos grupės parengtą vietos plėtros strategiją, kai taikomas projekto kontrolės laikotarpis.

 

Užbaigto projekto metines ataskaitas už 2021 m. teikti tik pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu el. paštu: [email protected]

Daugiau informacijos apie metinių vietos projektų ataskaitų rengimą ir teikimą galima gauti tel. 8 618 55375 arba el. p.: [email protected].