Sėkmingai įgyvendintos projekto „Sužinok, pamatyk ir kurk savo verslą“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0406) veiklos.

Dalyviai dalyvavo grupinėse ir individualiuose verslo konsultacijose, moderuojami mentorių, turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su jau sėkmingai veikiančiais verslais, taip pat, gavo pagalbą, ieškant klientų ir tiekėjų atsižvelgiant į dalyvio planuojamą kurti verslo kryptį

Projekto tikslas  – pagerinti Kalvarijos miesto darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje paskatinant juos kurti verslą. Projektas dalinai finansuojamas iš Europos Socialinio fondo, kurio skirtas finansavimas sudaro 23 152,79 Eur ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, kurių skirtas finansavimas sudaro 2 042,89 Eur.  Pareiškėjas prisidės prie projekto nepiniginiu nuosavu įnašu 2 217,00 Eur – savanorių savanoriška veikla.

Projekte dalyvavo 40 tikslinės grupės dalyvių, buvo suorganizuoti 18 neformalaus švietimo mokymai, susiję su verslo kūrimu. Projekto veiklų įgyvendinamo laikotarpis –  2020 m. spalio 16 d.- 2022 m. vasario 16 d.