2022 m. balandžio 28 d. 18.00 val. kavinėje ,,Imperata“ (Laisvės g. 3, Kalvarija) vyks Kalvarijos VVG narių susirinkimas.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės pirmininko 2021 m. ataskaitos tvirtinimo.

2. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.

3. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės 2022 m. veiklos programos tvirtinimo.

4. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės naujų narių priėmimo.

5. Dėl Kalvarijos vietos veiklos grupės tarybos narių keitimo.