Nuo 2022 m. gegužės 4 d. 16.00 val. iki gegužės 6 d. 16.00 val. rašytinės procedūros būdu vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl kvietimo Nr. 11 dokumentų tvirtinimo VPS priemonei „Novatoriško verslo kūrimas ir
plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.