Paskelbtas kvietimas Nr. 11 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemonę „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas Nr. LEADER-19.2-SAVA-7)

 

 

Paraiškos renkamos: nuo 2022 m. gegužės 30 d. 8.00 val. iki 2022 m. liepos 4 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos:

  • Elektroniniu paštu [email protected], pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (kitokiu būdu, pvz., asmeniškai atneštos, paštu, per kurjerį, ir pavėluotai pateiktos paraiškos nepriimamos).
  • Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu, pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia saviizoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. paštu.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Kalvarijos vietos veiklos grupės būstinėje adresu Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija (karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės metu dėl susitikimo prašome susitarti telefonu), tel. 8 618 55375 arba elektroniniu paštu [email protected].

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/