Kviečiame dalyvauti Kalvarijos vietos veiklos tarybos posėdyje, kuris vyks nuo 2022 m. lapkričio 30 d. 12.00 val. iki 2022 m. gruodžio 2 d. 15.00 val. rašytinės procedūros būdu. Dalyvavimo instrukcija pateikiama elektroniniame laiške.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo Nr. 12 dokumentų tvirtinimo VPS priemonei „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.