2022 m. rugsėjo 6 d. Kalvarijos vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ dvišalę paramos sutartį Nr. 42PP-KM-22-1-03993-PR001 ir pradeda įgyvendinti projektą „Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas “.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis iki 2024 m. gegužės 31 d.

Naujo finansavimo laikotarpio strategijos parengimui skiriama iki 20 000,00 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų) (su PVM) dydžio parama su 100,00 proc. paramos intensyvumu.

Projekto metu planuosime, diskutuosime, analizuosime apie kaimiškųjų vietovių situaciją, naujos Strategijos tikslus, priemones, veiklos sritis.

Į diskusijas kviesime kaimo bendruomenes, NVO, verslo ir valdžios atstovus.