Kalvarijos vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti projektą ,,Aktyvi bendruomenė – gyvybingas kaimas“.

Projekto tikslas – organizuojant bendrus renginius su kaimo bendruomenėmis ir verslo atstovais, įvertinti ir numatyti racionalias kaimo plėtros kryptis, aktyvinti kaimo bendruomenes generuoti naujas projektines idėjas, į veiklas įtraukiant jaunimą bei naujus ir pasyvius kaimo gyventojus, stiprinant bendruomeniškumą, savanorišką veiklą, siekiant geresnių gyvenimo sąlygų kaime.

Projekto metu buvo organizuoti susitikimai su bendruomenėmis, kuriuose diskutuota apie vietovės išteklius ir opiausias problemas, paramos būtinybę tikslinėms grupėms, vietovės stiprybes ir silpnybes, pageidaujamus pokyčius. Buvo aptarta, kaip rašyti ir pateikti paraiškas šiuo metu visame pasaulyje aktualiomis ekologijos, aplinkosaugos, savanoriškos veiklos skatinimo temomis.

Taip pat buvo suorganizuotas projekto baigiamasis renginys Kalvarijos savivaldybės bendruomenių sąskrydis – diskusija. Į sąskrydį buvo kviečiami bendruomenių ir kitų organizacijų atstovai, kurie pasidalino savo gerąja patirtimi, vykdant projektus, diskutuota apie efektyvesnio bendradarbiavimo tarp nevyriausybinio, verslo ir valdžios sektorių būdus bei priemones. Renginio metu koncertavo Marijampolės kultūros centro country kapela „Jovarai“.

Projektas finansuotas Kalvarijos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos lėšomis.