Kalvarijos vietos veiklos grupė toliau sėkmingai tęsia Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos įgyvendinimą. Šiai dienai pasirašyta vietos projektų sutarčių už 867 551, 22 Eur. Šiuo metu jau baigti įgyvendinti 28 vietos projektai ir dar 4 yra įgyvendinami.

Kalvarijos VVG strategijoje didelis dėmesys skiriamas darbo vietų kūrimui. Įgyvendinus vietos projektus pagal šias priemones: „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-1, „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 ir „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7, planuojama sukurti iš viso 15 darbo vietų. Jau pasibaigusių vietos projektų metu sukurtos 11,2 (etato) darbo vietos, šiuo metu vykdomuose projektuose bus sukurtos 5,3 (etato) darbo vietos.