Š. m. vasario 6 d. įvyko projekto „Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategijos parengimas“ informacinis susitikimas Sangrūdos bendruomenėje.
Su kaimo plėtros ateities perspektyvomis susitikimo dalyvius supažindino Kalvarijos vietos veiklos grupės konsultantas Žilvinas Gelgota, kuris pristatė 2023 -2027 metų Strategijos būsimas temines kryptis, išsamiai pateikė galimų vietos projektų pavyzdžių.
Susitikimo metu – diskutuota apie tai – ko mūsų gyvenamai teritorijai trūksta – analizuojamas kaimo gyventojų poreikis, nustatinėjami galimi strateginiai poreikiai ir kryptys, surašyti vietos gyventojų pasiūlymai ir idėjos.
Dėkojame visiems dalyvavusiems susitikime!🤗