Rengiant naują, Kalvarijos vietos veiklos grupės 2023 – 2027 m. vietos plėtros strategiją, š. m. vasario 8 d. įvyko net du susitikimai Akmenynų bei Kalvarijos seniūnijose.
Susitikimuose gyventojai buvo supažindinami su naujuoju finansavimo periodu (2023-2027 m.), naujomis finansavimo kryptimis, priemonėmis, naujais plėtros metodais ir modeliais, praktiniais pavyzdžiais. Susitikimų metu buvo išklausomi VVG teritorijos gyventojų lūkesčiai naujai rengiamai strategijai, aptariamos galimos vietos projektų temos, galimi pareiškėjai, surašyti vietos gyventojų pasiūlymai ir idėjos.
Dėkojame visiems dalyvavusiems susitikime!