Nuo 2024 m. gegužės 15 d. 17.00 val. iki 2024 m. gegužės 20 d. 12.00 val. rašytinės procedūros būdu vyks Kalvarijos VVG tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  1. Dėl kvietimo Nr. 14 dokumentų tvirtinimo VPS priemonei „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7