Kviečiame teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ priemonę „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Kvietimo dokumentus rasite https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/2016-2023-m-strategijos-dokumentai/