VPS metinė ataskaita už 2017 m.

******************************************************************************************************

VPS metinė ataskaita už 2016 m.

******************************************************************************************************

Naujienlaiškis Nr. 16 2023 m. birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 15 2022 m. gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 14 2022 m. birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 13 2021 m. gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 12 2021 m. birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 11_2020 gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 10 2020_birzelio mėn.

Naujienlaiškis_Nr. 9 2019_gruodžio mėn.

Nnaujienlaiskis_Nr. 8 2019_birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr.7 2018_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis_Nr. 6 2018_birželio mėn

Naujienlaiškis Nr. 5 2017_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr.4_2017_rugsėjo mėn.

Naujienlaiškis Nr. 3 2017_birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr.2 2016_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr.1_2016_rugsėjo mėn.

*******************************************************************************************************

Socialinio_verslo_gidas

*******************************************************************************************************

ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Europos sąjungos teisės aktai

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Lietuvos teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa 

Lietuvos KP LEADER priemonės teisės aktai

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LEADER programa Lietuvoje

Lietuvos kaimo tinklas

*******************************************************************************************************

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 5

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 4

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 3

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija pakeitimas Nr. 2

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 1 

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija (patvirtinta)

Kalvarijos VVG rengia naują vietos plėtros strategiją 2014-2020 metams. Kviečiame Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenes, įstaigas, verslo įmones, kitas organizacijas bei savivaldybės gyventojus teikti pasiūlymus dėl naujos strategijos rengimo.

Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected], telefonu ar atvykus į VVG būstinę iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pasiūlymai turėtų atitikti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetus ir remiamas sritis.


Seniūnijų plėtros planai

Anketinės apklausos rezultatai Kalvarijos VVG