VPS metinė ataskaita už 2017 m.

******************************************************************************************************

VPS metinė ataskaita už 2016 m.

*******************************************************************************************************

Naujienlaiškis Nr. 14 2022 m. birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 13 2021 m. gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 12 2021 m. birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 11_2020 gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr. 10 2020_birzelio mėn.

Naujienlaiškis_Nr. 9 2019_gruodžio mėn.

Nnaujienlaiskis_Nr. 8 2019_birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr.7 2018_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis_Nr. 6 2018_birželio mėn

Naujienlaiškis Nr. 5 2017_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr.4_2017_rugsėjo mėn.

Naujienlaiškis Nr. 3 2017_birželio mėn.

Naujienlaiškis Nr.2 2016_gruodžio mėn.

Naujienlaiškis Nr.1_2016_rugsėjo mėn.

*******************************************************************************************************

Socialinio_verslo_gidas

*******************************************************************************************************

ES ir nacionaliniai teisės aktai, reglamentuojantys KPP priemonės „LEADER“ įgyvendinimo tvarką

Europos sąjungos teisės aktai

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005

Lietuvos teisės aktai

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programa 

Lietuvos KP LEADER priemonės teisės aktai

Žemės ūkio ministerijos internetinis tinklapis

Nacionalinės mokėjimo agentūros internetinis tinklapis

LEADER programa Lietuvoje

Lietuvos kaimo tinklas

*******************************************************************************************************

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 5

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 4

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 3

Kalvarijos_VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija pakeitimas Nr. 2

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategijos pakeitimas Nr. 1 

Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija (patvirtinta)

Kalvarijos VVG rengia naują vietos plėtros strategiją 2014-2020 metams. Kviečiame Kalvarijos savivaldybės kaimo bendruomenes, įstaigas, verslo įmones, kitas organizacijas bei savivaldybės gyventojus teikti pasiūlymus dėl naujos strategijos rengimo.

Pasiūlymus prašome teikti elektroniniu paštu [email protected], telefonu ar atvykus į VVG būstinę iki 2015 m. rugsėjo 1 d. Pasiūlymai turėtų atitikti Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020 metams LEADER prioritetus ir remiamas sritis.


Seniūnijų plėtros planai

Anketinės apklausos rezultatai Kalvarijos VVG