Paskelbtas kvietimas Nr. 8 teikti kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones: „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3, „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5, „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo”, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 .

Paraiškos renkamos: priemonėms „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val. iki 2020 m. spalio 18 d. 15.00 val., priemonėms „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ nuo 2020 m. rugsėjo 17 d. 10.00 val. iki 2020 m. lapkričio 3 d. 15.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/