Paskelbtas kvietimas Nr. 9 teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal šias vietos plėtros strategijos „Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m. strategija“ priemones:

– „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-5,

– „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“, Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Paraiškos renkamos: nuo 2022 m. vasario 7 d. 10.00 val. iki 2022 m. kovo 10 d. 15.00 val. Paraiškas teikiant per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2022 m. kovo 8 d. 17.00 val.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/