Kalvarijos vietos veiklos grupė organizuoja informacinius renginius apie paraiškų teikimą kvietimo Nr. 9 priemonėms: „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ ir „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“.

 

Vasario 8 d. 11:00 val. Liubavo laisvalaikio salėje, Šešupės g. 31.

Vasario 9 d. 11:00 val. Aistiškių bendruomenės namuose, Liepų g. 38

Kviečiame dalyvauti.

Su kvietimu susijusi informacija skelbiama https://kalvarijosvvg.lt/kvietimo-dokumentai/